Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

OPOWIEŚCI O KASZUBSKIM RYBACZENIU

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu edukacyjnego zawierającego treści edukacyjne na temat rybackiego charakteru Kaszub środkowych, ginącego zawodu rybaka, strojów, sprzętu i narzędzi.

FILM EDUKACYJNY

Film powstał w ramach operacji pt. „Zawód rybaka jako element dziedzictwa kulturowego Kaszub”. Projekt realizowany był w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.