Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Ogłoszenie o naborach wniosków o dofinansowanie

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 29 października do 15 listopada 2021 r. w ramach następujących naborów:

 

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zaprasza do konsultowania wniosków o dofinansowanie.

Przygotowany został też materiał szkoleniowy dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, o które najczęściej pytają Wnioskodawcy podczas konsultacji.

ZANIM ZADZWONISZ – ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZYGOTOWANYM MATERIAŁEM

Informacje dla Wnioskodawców – do pobrania