Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ODWIEDZILI NAS PODOPIECZNI Z GOK-u W SIERAKOWICACH

W ostatni dzień ferii w LGR Kaszuby zawitali podopieczni z GOK-u w Sierakowicach.
Grupa dzieci na zakończenie przerwy zimowej obejrzała film w 3D oraz skorzystała z sali interaktywnej, na której świetnie się bawiła, łowiąc ryby oraz zwiedzała witrualnie miejscowości w powiecie Kartuskim.

 

Projekcja edukacyjnego filmu  dla gości z Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach została zrealizowana w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 2: Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze
Cel Szczegółowy 2.1. Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR Kaszuby i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych
Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na stan biologiczny i chemiczny wód w zbiornikach wodnych