Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ODBYŁO SIĘ XII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGR KASZUBY

W czwartek 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie odbyło się XII Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Jednym z głównych celów zebrania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LGR Kaszuby w 2016 roku. Członkowie Zarządu , Rady oraz Komisji rewizyjnej przedstawili także sprawozdanie z działalności organów w 2016 roku. Ważnym punktem zebrania było również udzielnie Zarządowi LGR Kaszuby absolutorium, uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie. Podczas spotkania zgromadzonym członkom przedstawiono także  informacje na temat zasad przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie dziękuje wszystkim członkom za przybycie na XII Walne Zebranie Członków.

Podczas WZC realizowany był plan komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby na rok 2017.