Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ODBYŁO SIĘ XI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

W środę 22 czerwca 2016 r. o godzinie 18.00 w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie odbyło się XI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Jednym z głównych celów zebrania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LGR Kaszuby w 2015 roku. Sprawozdanie z działalności organów w 2015 roku przedstawili członkowie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi LGR Kaszuby absolutorium została przyjęta jednogłośnie.

Podczas spotkania zgromadzonym członkom przedstawiono informacje na temat zasad przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie dziękuje wszystkim członkom za przybycie na XI Walne Zebranie Członków.