Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ODBYŁO SIĘ SZKOLENIe DLA WNIOSKODAWCÓW

W dniu 13.12 br. w siedzibie LGR Kaszuby odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o dofinansowanie  operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. W trakcie spotkań przedstawione zostały zasady ubiegania się o dofinansowanie. Szczegółowo omówiono również kryteria wyboru operacji oraz wniosek o dofinansowanie.

Materiały ze szkolenia:
Prezentacja
Wniosek o dofinansowanie z komentarzami

DSC_0008