Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

MÚCA, CHËCZ, KASTA, SÉC … KOLEJNE WARSZTATY MALOWANIA NA TKANINIE ZA NAMI

W dniu 23.05.2016 r. w siedzibie LGR Kaszuby odbyły się kolejne warsztaty malowania na tkaninie w ramach projektu pt. „MÚCA, CHËCZ, KASTA, SÉC - budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej”, w których udział wzięli uczniowie z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku.

Warsztaty składały się z dwóch części. Podczas pierwszej, teoretycznej części dzieciom opowiedziano czym będą się zajmować na zajęciach oraz zaprezentowano za pomocą specjalnej makiety  tradycyjne stroje oraz atrybuty rybackie. Uczniom zaprezentowano też przykłady strojów rybackich, stosowanych w różnych sytuacjach – stroje do pracy oraz wyjściowe. Pozyskali także informacje na temat atrybutów rybackich np. sieci, wioseł, łodzi, itp. W kolejnym etapie zajęć uczniowie poznali metody nanoszenia wzoru na tkaninę, kolejność nakładania farb, używania pędzli itp. Tę wiedzę wykorzystali w praktyce: wybrane wzory naniesione zostały na torby, a następnie wypełniono je odpowiednimi barwami. Warsztaty są dofinansowane przez Województwo Pomorskie. Warsztaty realizowane są w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności LGR Kaszuby.

LOGO