Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

MŁODZIEŻ Z MIECHUCINA GOŚCIŁA W LGR KASZUBY

W piątek 21 października br. zdolni uczniowie z Zespołu Szkół w Miechucinie stworzyli swoje autorskie malowidła na materiałowych torbach.

Kreatywność młodzieży przerosła nasze oczekiwana. Na torbach prócz tradycyjnych motywów kaszubskich znalazły się bowiem napisy i grafiki wymyślone przez autorów prac. Gratulujemy pomysłowości!

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej