Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

MŁODZIEŻ Z KALISK GOŚCIŁA W SIEDZIBIE LGR KASZUBY

W piątek 28 października br. z oferty warsztatowej LGR Kaszuby skorzystali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kaliskach.

W piątek 28 października br. z oferty warsztatowej LGR Kaszuby skorzystali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kaliskach. Młodzież wzięła udział w zajęciach plastycznych – malowania  na tkaninach, obejrzała film przyrodniczy w 3D i uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w sali multimedialnej.  Wszystkie atrakcje przygotowane dla naszych gości spotkały się z ich aprobatą i zainteresowaniem.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej