Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

MŁODZIEŻ Z GDAŃSKA Z WIZYTĄ W LGR KASZUBY

6 czerwca br. siedzibę LGR Kaszuby odwiedziła 87 osobowa grupa uczniów z Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”. Nasi goście swoją wizytę  rozpoczęli od obejrzenia trójwymiarowego filmu przyrodniczego. Po sensie dzieciaki udały się do sali interaktywnej, która niezmiennie zarówno na nich,  jak i na opiekunkach zrobiła ogromne wrażenie. Interaktywnym grom i zabawom nie było końca.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (dotyczy 1 grupy - 21os.).
Cel Ogólny 2: Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 2.1. Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR Kaszuby i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych.
Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na stan biologiczny i chemiczny wód w zbiornikach wodnych
Dzięki zajęciom realizowany jest plan komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby na rok 2017.