Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Mini pokaz filmowy w LGR Kaszuby

Podczas sobotnich warsztatów ceramiki, w dniu 5 listopada odbył się pokaz filmu pt. „Tam, gdzie kwitną malënë” przygotowany specjalnie dla osób i KGW, które współpracują z LGR Kaszuby i nam pomagają przy organizacji różnych wydarzeń.
Zaprezentowany film fabularny autorstwa Fundacji „Aby Chciało się Chcieć” inspirowany jest serialem „Podróż za jeden uśmiech”. Do zagrania epizodycznych ról udało się zaprosić pana Henryka Gołębiewskiego – aktora, który zagrał w oryginalnym serialu oraz panią Danutę Stenkę. Akcja filmu w formie wakacyjnej przygody dwóch nastolatek (w tych rolach Weronika Formela oraz Patrycja Teterycz) toczy się w trzech kaszubskich gminach: Chmielno, Sulęczyno i Somonino, na terenie powiatu kartuskiego.
Organizatorem pokazu filmowego była Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby oraz Fundacja „Aby Chciało się Chcieć”.
Wydarzenie zrealizowano w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 4: Poprawa funkcjonowania LGR Kaszuby w oparciu o zasady dialogu i partycypacji oraz zarządzanie wdrażaniem LSR
Cel Szczegółowy 4.2. Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększający rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym
Przedsięwzięcie 4.2.1. Liczba inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększających rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym