Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ DLA WNIOSKODAWCÓW

AKTUALNE

 Informacja dla Wnioskodawców

 

ARCHIWALNE

Przedstawiamy materiały ze spotkań informacyjnych nt. naborów wniosków o dofinansowanie  operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Spotkania odbyły się w siedzibie LGR Kaszuby 25 i 26 kwietnia 2017 roku.

Materiały:

- prezentacja multimedialna;

- wniosek o dofinansowanie z komentarzami.