Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

LGR KASZUBY OGŁASZA NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach następujących naborów: