Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

LGR KASZUBY OGŁASZA NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 17 - 31 sierpnia 2020 r. w ramach następujących naborów:

•          1/1.3./2020 - Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością (konkurs dla JST)

•          1/3.1./2020 - Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa (konkurs na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury)

•          1/3.2./2020 - Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby (ogólnodostępny konkurs na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej)

•          1/3.3./2020 - Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rybacką (konkurs na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej dla rybaków)

 

UWAGA! Ważny komunikat dotyczący możliwości uzyskania konsultacji i składania dokumentów w LGR Kaszuby!

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym nastąpiła reorganizacja zasad udzielania bezpłatnego doradztwa oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie operacji  w biurze LGR Kaszuby:

  1. Indywidualne konsultacje w biurze LGR będą możliwe w sytuacjach szczególnie uzasadnionych - wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na konkretny dzień i godzinę.
  2. W pomieszczeniach biura przez cały czas trwania konsultacji uczestnik doradztwa oraz pracownik biura LGR Kaszuby zobowiązani są do zasłonięcia nosa i ust.
  3. Przy wejściu do biura istnieje obowiązek odkażenia dłoni płynem dezynfekcyjnym.
  4. Osoby w złym stanie zdrowia z występującym kaszlem, dusznościami i gorączką nie będą obsługiwane.

Mając na uwadze stan zdrowia osób korzystających z doradztwa i konsultacji oraz pracowników biura LGR Kaszuby prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów należy składać osobiście, w terminie trwania naboru, tj. 17-31 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00 – 15.00.

 

Zgodnie z powyżej wskazanymi zasadami, Wnioskodawcy będą obsługiwani pojedynczo w biurze LGR. Osoby oczekujące na złożenie wniosku powinny oczekiwać na swoją kolej przez budynkiem LGR Kaszuby.