Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

KURS FOTOGRAFICZNY MOJE KORZENIE – ODBYŁY SIĘ PIERWSZE WARSZTATY

W dniu 11.05.2016 r. w siedzibie LGR Kaszuby odbyły się pierwsze warsztaty fotograficzne „Moje Korzenie”, które organizowane są przez Fundację Aby Chciało się Chcieć z Sulęczyna. Pierwsze zajęcia stacjonarne poświęcone były miedzy innymi integracji uczestników kursu, zaprezentowania sprzętu fotograficznego, którym dysponują uczestnicy oraz oszacowania poziomu zaawansowania uczestników warsztatów w ich pasji jaką jest fotografia.