Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT EKOLOGICZNY

We wtorek 29 listopada br. reprezentacja LGR Kaszuby udała się do I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach gdzie odbyła się konferencja podsumowującą projekt ,,Czy  atrakcyjność  turystyczna Jeziora Białego i Jeziora Kłodno odbija się w ich stanie ekologicznym?”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Fundację „Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei m.in. we współpracy z LGR  Kaszuby.

Projekt miał na celu m.in. promowanie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród mieszkańców regionu oraz prowadzenie badań stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego z udziałem pracowników naukowych. W ramach zadania w LGR Kaszuby odbyły się m.in. zajęcia terenowe. Grupa naukowo – badawcza składająca się z młodzieży licealnej i gimnazjalnej prowadziła badania przy 5 stanowiskach nad Jeziorem Kłodno i 5 stanowiskach nad Jeziorem Białym, w celu dokonania inwentaryzacji strefy przybrzeżnej. Młodzież aby zbadać pobrane próbki wody udała do Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni.
W trakcie konferencji efekty sowich aktywności projektowych przedstawili m.in. właśnie zaangażowani w przedsięwzięcie uczniowie z: I Gimnazjum im. A. Abrahama i Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach, Gimnazjum w Chmielnie oraz z I LO w Kartuzach.

20161129_103412

Zapraszamy do zapoznania się z RAPORTEM o stanie wód na obszarze LGR Kaszuby.