Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

KOLEJNA WIZYTA UCZNIÓW W LGR KASZUBY

We wtorek 18 października br. LGR Kaszuby odwiedziły dwie grupy ze Szkoły Podstawowej z Klukowej Huty. Dzieciaki z entuzjazmem obejrzały trójwymiarowy film przyrodniczy. Po seansie udały się do sali multimedialnej gdzie ochoczo rozwiązywały quizy poświęcone tematyce kaszubskiej i ekologicznej.

Skorzystały także z pozostałych możliwości sali, grały w gry edukacyjne i poznawały specyfikę swojego regionu. Na zakończenie wizyty uczniowie z drugiej grupy wspólnie odśpiewali „Kaszëbsczé nótë”.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 2: Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy: 2.1. Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR_K i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych.
Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na stan biologiczny i chemiczny wód w zbiornikach wodnych