Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

„KASZUBSKA KARTKA ŚWIĄTECZNA” - KONKURS PLASTYCZNY

Wielkimi krokami zbliża się do nas wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia,
czas pełen ciepła, radości, życzliwości i szacunku.

Nieodzownym symbolem świąt Bożego Narodzenia są kartki Bożonarodzeniowe wysyłane do naszych krewnych i przyjaciół.
Zwłaszcza te kartki, wykonane samodzielnie to dziedzictwo kulturowe stanowiące o naszej tożsamości.
Popularyzacja twórczości regionalnej związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia oraz stworzenie możliwości pobudzenia inwencji twórczej dzieci i młodzieży
w zakresie wykonywania kartek świątecznych z wykorzystaniem regionalnych akcentów to cel jaki przyświeca konkursowi, do którego serdecznie zapraszamy,
licząc na duże zainteresowanie inicjatywą i ciekawe prace.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 12.12.2018 r.

Na laureatów konkursu oraz szkoły, z których prace zostaną przygotowane w ramach konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!!!

Do pobrania:
1. Plakat
2. Regulamin konkursu
3. Formularz zgłoszeniowy

plakat jpg