Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

„KASZUBSKA KARTKA ŚWIĄTECZNA” – KONKURS PLASTYCZNY

Zainteresowanie konkursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Uprzejmie informujemy, iż w ramach konkursu do siedziby stowarzyszenia wpłynęło aż 198 kartek świątecznych z 27 szkół z obszaru działalności LGR Kaszuby. W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie wyników konkursu, uprzejmie informujemy, iż Komisja Konkursowa będzie obradowała w najbliższy poniedziałek tj. 17.12.2018 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w najbliższy wtorek tj. 18.12.2018 r.
Jednocześnie przypominamy, iż mimo tak ogromnego zainteresowania inicjatywą, poza laureatami konkursu wskazanymi w regulaminie, każdy uczestnik konkursu otrzyma drobny upominek. Również przewidziano nagrody dla każdej ze szkół biorącej udział w przedsięwzięciu.
W związku z tak liczną odpowiedzią na proponowaną inicjatywę oraz konieczność przygotowania nagród wraz z dyplomami dla uczestników inicjatywy, odbiór nagród będzie możliwy
od czwartku 20.12.2018 r.
Już dzisiaj serdecznie dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie.