Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

JEDEN Z ETAPÓW ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z EKOLOGII JUŻ ZAKOŃCZYLIŚMY

W dniu 27.03.2019 r. gościliśmy już ostatnią grupę uczestników zajęć edukacyjnych z ekologii dla uczniów w kategorii wiekowej od 6 do 12 lat realizowanych w ramach projektu pt. „Edukacja ekologiczna na obszarach rybackich – wsparcie prowadzenia spójnej edukacji o regionie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020. Łącznie w zajęciach wzięło udział 208 uczniów z 6 szkół z obszaru LGR Kaszuby.

Dla tej grupy wiekowej trwa jeszcze nabór prac plastycznych w ramach konkursu:
"MOJA ZIEMIA - CZYSTY  ŚWIAT - lubię, szanuję, dbam", który upływa w najbliższy piątek, tj. 29.03.2019 r.

W ramach spotkań w LGR Kaszuby dzieci i młodzież  każdorazowo zapoznały się z takimi zagadnieniami jak np. : ekologia, zdrowa żywność, odpady, segregacja, recykling, itp.. Dzieci rozwiązywały rebusy, zagadki, krzyżówki, utrwalały zdobytą wiedze za pomocą zabaw przy użyciu chusty animacyjnej, a także korzystały z aplikacji multimedialnych przy użyciu tabletów: „Zdrowe Zakupy” oraz „Jeziora Kółka Raduńskiego”.  Przedmiotowa aplikacja powszechnie dostępna jest w serwisie sklep play. Wykorzystanie jej na zajęciach stanowiło niezwykle interesujący element edukacyjny dotyczący jezior tworzących tzw. „Kółko Raduńskie”, obszaru, na jakim jest położone, wszelkich informacji związanych z poszczególnymi jeziorami, takich jak np.. powierzchnia, głębokość czy występujących w nich ryb. Atrakcją dla naszych uczestników zajęć była możliwość tzw. osuszenia wód z danych jezior w celu obejrzenia ukształtowania dna danego zbiornika. Taki efekt w aplikacji uzyskano dzięki wykorzystaniu map batymetrycznych. Dodatkowo dzieci miały możliwość oglądania filmików nagranych znad zbiorników wchodzących w skład „Kółka Raduńskiego”.

Przed nami zajęcia z ekologii dla starszej z zaplanowanych grup, w wieku od 13 do 19 lat. W tym przedziale wiekowym zaplanowano zarówno zajęcia stacjonarne jak i w terenie, np. w wylęgarni ryb, gospodarstwie rybackim itp. Dodatkowo dla 4 grup spośród 10 zrekrutowanych do udziału w projekcie zaplanowano wyjazdy studyjne na obszar działania partnerów projektu, tj. Mieleńskiej LGR oraz Stowarzyszenia Północnokaszubska LGR.


Działanie realizowane w ramach projektu współpracy pn. „Edukacja ekologiczna na obszarach rybackich – wsparcie prowadzenia spójnej edukacji o regionie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.