Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Informacje dla Wnioskodawców

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby przygotowała materiał szkoleniowy dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, o które najczęściej pytają Wnioskodawcy podczas konsultacji.

ZANIM ZADZWONISZ – ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZYGOTOWANYM MATERIAŁEM

 

Informacje dla Wnioskodawców – do pobrania

 

PRZYPOMINAMY! Ważny komunikat dotyczący możliwości uzyskania konsultacji i składania dokumentów w LGR Kaszuby!

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym nastąpiła reorganizacja zasad udzielania bezpłatnego doradztwa oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie operacji  w biurze LGR Kaszuby:

    Indywidualne konsultacje w biurze LGR będą możliwe w sytuacjach szczególnie uzasadnionych - wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na konkretny dzień i godzinę.

    W pomieszczeniach biura przez cały czas trwania konsultacji uczestnik doradztwa oraz pracownik biura LGR Kaszuby zobowiązani są do zasłonięcia nosa i ust.

    Przy wejściu do biura istnieje obowiązek odkażenia dłoni płynem dezynfekcyjnym.

    Osoby w złym stanie zdrowia z występującym kaszlem, dusznościami i gorączką nie będą obsługiwane.

Mając na uwadze stan zdrowia osób korzystających z doradztwa i konsultacji oraz pracowników biura LGR Kaszuby prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów należy składać osobiście, w terminie trwania naboru, tj. 17-31 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00 – 15.00.

Zgodnie z powyżej wskazanymi zasadami, Wnioskodawcy będą obsługiwani pojedynczo w biurze LGR. Osoby oczekujące na złożenie wniosku powinny oczekiwać na swoją kolej przez budynkiem LGR Kaszuby.