Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Informacja i Promocja PO RYBY 2014-2020

Szanowni Państwo, Beneficjenci PO RYBY 2014-2020,

przypominamy o wymogach w zakresie informacji i promocji, w szczególności w zakresie umieszczania w widocznym miejscu logotypów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami wynikającymi m.in. z Księgi Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.

Jednocześnie przypominamy, iż obowiązek informowania o operacji występuje od momentu uzyskania dofinansowania (zawarcia umowy o dofinansowanie).

Prosimy pamiętać także o zadeklarowanym we wniosku o dofinansowanie informowaniu społeczności  o  realizacji  operacji  ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  Kaszuby.

Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020, w tym wersja obowiązująca od 15 lutego 2019 r,. znajduje się w zakładce DO POBRANIA.

Zapraszamy do konsultacji w biurze LGR Kaszuby, dotyczących spełnienia wymagań w zakresie promocji projektów.