Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Aktualności

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zaprasza do złożenia oferty na wykonanie altany drewnianej stylizowanej na pracownię rybacką,w miejscowości Chmielno, przy ul. P. Bukowskiego, dz. nr 309/11 w ramach  projektu pn. „Zawód rybaka jako element dziedzictwa kulturowego Kaszub”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniu 08.10.2018 r. z racji obchodów 200 - lecia szkoły w Chmielnie gościem honorowym był Donald Tusk – Przewodniczący Rady Europejskiej. 

W dniu 28.09.2018 r. przedstawiciele LGR Kaszuby wzięli udział w seminarium organizowanym w ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) w Darłówku.

Film promocyjny

film1

Gra Edukacyjna

GRA EDUKACYJNA

Reportaż

Reportaż