Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Aktualności

Na podstawie §4 ust. 3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 101/XV/2020 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 25 czerwca 2020 r. uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. (piątek)  o godz. 13.30 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie,  ul. P. Bukowskiego 2A.

 

W dniu 29.04.2021 r. uroczystym spotkaniem podsumowującym Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zakończyła realizację tygodniowego Pleneru Rzeźbiarskiego pt. „Tradycje lokalne w drewnie zaklęte”. Była to okazja do zaprezentowania przez artystów efektów ich ciężkiej pracy. Z przyjemnością każdego dnia trwania inicjatywy obserwowaliśmy postępy prac rzeźbiarzy, z rąk których powstały między innymi: witająca Kaszubka, ławica rybek, rybak z siecią, rybak w fajką, ryba w szuwarach i rybak w łodzi z wiosłem.

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby przedstawia propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminie Organizacyjnym Rady.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. Uwagi wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian powinny być złożone w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem Biura LGR Kaszuby (ul. P. Bukowskiego 2a, 83-333 Chmielno), w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej informacji tj. do dnia 5 maja 2021 r.

Film promocyjny

Gra Edukacyjna

Reportaż

ikonka Rybackie dziedzictwo...