Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Aktualności

Stowarzyszenie Kaszubianki serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na Najlepszy Regionalny Produkt Dożynkowy w ramach Najsmaczniejszego Jarmarku Dożynkowego, który odbędzie się 15 sierpnia 2018 r. w Wygodzie Łączyńskiej.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015 r. uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby przedstawia propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Film promocyjny

film1

Gra Edukacyjna

GRA EDUKACYJNA

Reportaż

Reportaż