Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

FUNKCJONOWANIE LGR KASZUBY

Opis stanowisk

Plan szkoleń pracowników biura

AKTUALNE ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE - FUNKCJONOWANIE 

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach funkcjonowania

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018