Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

FLAUTA GDYNIA LADIES W LGR KASZUBY

W dniach 24 - 25.02.2022 r. w naszej siedzibie gościliśmy grupę kolonijną ze Stowarzyszenia Flauta Gdynia Ladies. To Oni jako pierwsi skorzystali z nowej oferty Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby, ale też z działań aktywizujących popularyzujących kaszubszczyznę realizowanych w LGR Kaszuby dotychczas.

W dniu 24.02.2022 r. odbyły się warsztaty tradycyjnego kaszubskiego malarstwa na szkle oraz projekcja edukacyjnego filmu 3D. Nasi goście poznali kilka istotnych ciekawostek odnośnie historii malarstwa na szkle, metod nakładania farb, po czym przystąpili do pracy. Gotowe obrazy stały się własnością uczestników warsztatów. Z racji, że tego dnia obchodziliśmy „tłusty czwartek” na naszych gości czekała słodka niespodzianka.

Kolejnego dnia grupa skorzystała z atrakcji sali multimedialnej oraz obejrzeli film 3D.

W inicjatywie łącznie udział wzięło 15 osób.

Zajęcia malarstwa na szkle zostały zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju:
Celu Ogólnego 1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Celu Szczegółowego 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcia 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej

Pokaz edukacyjnego filmu 3D zrealizowano w ramach:
Celu ogólnego 2. Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze LGR Kaszuby
Celu szczegółowego 2.1 Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR_K i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych
Przedsięwzięcia 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na jakość wód poprzez projekcję filmów edukacyjnych w LGR Kaszuby