Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

FERII ZIMOWYCH CIĄG DALSZY - WARSZTATY MALOWANIA NA SZKLE

W  środę 18 stycznia br. w LGR Kaszuby odbyły się warsztaty malowania na szkle w ramach programu przygotowanego dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe. Uczestnicy zajęć namalowali piękne motywy kaszubskie na szklanych antyramach. Po zakończeniu prac malarskich młodzi artyści udali się do sali multimedialnej, w której aktywnie spędzili czas.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej