Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SIECI

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby wraz z partnerami Słowińską Grupą Rybacką, Lokalną Grupą Rybacka Pojezierze Bytowskie oraz Północnokaszubską Lokalną Grupą Rybacką rozpoczyna realizację partnerskiego projektu pn. Edukacja Ekologiczna w Sieci dofinansowanego w ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Realizacja zadania jest kolejnym działaniem aktywizującym lokalne społeczności podejmowanym przez LGR.

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej i spójnej kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z edukacją ekologiczną przy wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia w postaci aplikacji edukacyjnej oraz stworzenie ogólnodostępnej strony internetowej. Kampania adresowana jest do wszystkich mieszkańców i turystów, a samo narzędzie edukacyjne (interaktywne gry, zabawy, komiksy) dedykowane jest uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach realizacji przedsięwzięcia nastąpi przygotowanie punktów informacji ekologicznej w LGR-ach w oparciu o zakupione i udostępnione stoły multimedialne z ekranem dotykowym w czterech Centrach Edukacji i Promocji LGR w Chmielnie, Łupawsku, Przewłoce i Władysławowie.

Projekt zakłada aktywizację mieszkańców poprzez edukację ekologiczną tj.:

przygotowanie aplikacji edukacyjnej (m.in. interaktywne gry, komiksy, puzzle) o tematyce związanej z ekologią, ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, bioróżnorodnością
stworzenie strony www z aplikacją na urządzenia mobilne
udostępnienie opracowanej aplikacji na stronach www LGR biorących udział w projekcie
przekazanie aplikacji do szkół, organizacjom współpracującym, a także podmiotom i organizacjom turystycznym
przygotowanie punktu informacji ekologicznej w oparciu o zakupione stoły multimedialne zlokalizowane w Centrach Promocji i Edukacji Lokalnych Grup Rybackich biorących udział w Projekcie (Chmielno, Władysławowo, Łupawsko, Przewłoka)
Kluczowe w projekcie jest dotarcie z informacją do mieszkańców i turystów, gdzie wykorzystane zostanie doświadczenie w animowaniu i aktywizowaniu lokalnej społeczności zdobyte przez LGR w ostatnich 5 latach. W ramach projektu zaplanowano narzędzia edukacyjne i rozwiązania, które zakładają dotarcie do mieszkańców z wiedzą i informacjami w nowoczesny i atrakcyjny sposób z wykorzystaniem innowacji polegających na odejściu od podręcznikowej i konferencyjnej formuły przekazywania wiedzy.

Całkowita wartość projektu to 169.000,00 zł