Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

DZIECI Z KLUKOWEJ HUTY Z WIZYTĄ W LGR KASZUBY

W poniedziałek 26 września br. LGR Kaszuby odwiedzili uczniowie klas „0” ZKiW z Klukowej Huty. Byli to pierwsi uczniowie, którzy odwiedzili nas w nowym roku szkolnym 2016/2017.

Podczas wizyty dzieci obejrzały film w 3D, odbyły zajęcia w sali multimedialnej oraz zajęcia warsztatowe na temat pracy rybaka. Uczestnikom zaprezentowano sprzęt rybacki m.in. łodzie, sieci, widły, żaki oraz tradycyjne stroje rybackie zarówno wyjściowe jak i te służące do pracy. Następnie dzieci wzięły udział w grach związanych z zawodem rybaka pt. „wyścig czółen”, „wędkowanie” oraz „wędzarnia”.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.2. Działania kulturalne ukierunkowane na odnowienie kaszubskiej tożsamości LGR, w tym upowszechniające wiedzę o tradycyjnym sprzęcie rybackim i pracy rybaka