Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

CYKL ZAJĘĆ DLA GRUPY UCZNIÓW ZE STANISZEWA

W dniu 16 września 2020 r. w siedzibie LGR Kaszuby odbył się cykl zajęć edukacyjnych popularyzujących kaszubszczyznę dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Staniszewie. W pierwszej części uczniowie przystąpili do zajęć z tradycyjnego kaszubskiego malarstwa na szkle i tkaninie. Poznali kilka istotnych ciekawostek odnośnie historii malarstwa na szkle, metod nakładania farb, po czym przystąpili do pracy. Gotowe obrazy oraz torby stały się własnością uczestników warsztatów. W kolejnej części spotkania odbył się pokaz edukacyjnego filmu 3D oraz zajęcia upowszechniające wiedzę o tradycyjnym sprzęcie rybackim i pracy rybaka na Kaszubach. W tej części zajęć nasi goście mogli zapoznać się z rybackimi eksponatami, jakie udało się zgromadzić w naszej siedzibie oraz ich dwujęzycznym nazewnictwie. Na zakończenie pobytu nasi goście skorzystali z atrakcji interaktywnej sali multimedialnej – quizów, gier i zabaw. W inicjatywie łącznie udział wzięło 30 osób.

Zajęcia malarstwa na szkle i tkaninie  oraz pokaz filmu 3D i zajęcia upowszechniające wiedzę o tradycyjnym sprzęcie rybackim i pracy rybaka na Kaszubach zostały zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Malarstwo na szkle i tkaninie zrealizowano w ramach:
Celu Ogólnego 1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Celu Szczegółowego 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcia 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej

Zajęcia upowszechniające wiedzę o tradycyjnym sprzęcie rybackim i pracy rybaka na Kaszubach zrealizowano w ramach:
Celu Ogólnego 1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Celu Szczegółowego 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcia 1.1.2. Działania kulturalne ukierunkowane na odnowienie kaszubskiej tożsamości LGR, w tym upowszechniające wiedzę o tradycyjnym sprzęcie rybackim i pracy rybaka.

Pokaz edukacyjnego filmu 3D zrealizowano w ramach:
Celu ogólnego 2. Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze LGR Kaszuby
Celu szczegółowego 2.1 Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR_K i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych
Przedsięwzięcia 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na jakość wód poprzez projekcję filmów edukacyjnych w LGR Kaszuby