Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA JEZIORA BIAŁEGO I JEZIORA KŁODNO A ICH STAN EKOLOGICZNY

W dniu 06.06.2016 r. w Chmielnie w ramach realizacji projektu Fundacji „Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei pn. „Czy atrakcyjność turystyczna Jeziora Białego i Jeziora Kłodno odbija się w ich stanie ekologicznym?” dofinansowanego przez Powiat Kartuski  w ramach wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r., odbyły się zajęcia terenowe nad Jeziorem Białym i Jeziorem Kłodno stanowiące jeden z elementów realizowanego przedsięwzięcia.

Grupa naukowo – badawcza składająca się z młodzieży licealnej i gimnazjalnej z obszaru Powiatu Kartuskiego prowadziła badania przy 5 stanowiskach nad Jeziorem Kłodno i 5 stanowiskach nad Jeziorem Białym w celu dokonania inwentaryzacji strefy przybrzeżnej poprzez pobranie próbek wody i próbek powierzchniowej warstwy osadu dennego do analizy biowskaźników oraz wykonując dokumentację fotograficzną. Zanim grupa ponad 50 młodych, początkujących naukowców wybrała się nad brzegi jezior, wszyscy spotkali się w siedzibie LGR Kaszuby w celu omówienia zadań do wykonania w terenie, wśród których znalazły się między innymi: dokonanie charakterystyki stanowiska poboru prób, wykonanie badań fizycznych (temperatura wody, mętność, odczyn pH, przewodnictwo i tlen) a także pobranie próbek wody do badań i wykonanie zdjęć.

Projekt pn. „Czy atrakcyjność turystyczna Jeziora Białego i Jeziora Kłodno odbija się w ich stanie ekologicznym? realizowany jest we współpracy z Lokalną Grupa Rybacką Kaszuby oraz Uniwersytetem Gdańskim. W dniu dzisiejszym w zajęciach udział wzięły: dr hab. Dorota Burska z Wydziłu Oceanografii i Geografii, Instytutu Oceanografii i Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Barbara Wojtasik z Wydziału Biologii, Katedry Genetyki Uniwersytetu Gdańskiego.