Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ATLAS DOBRYCH PRAKTYK FIO 2015

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z radością informuje, że zrealizowany w zeszłym roku projekt pt. „Aktywna młodzież w środowisku lokalnym” znalazł się w Atlasie Dobrych Praktyk FIO 2015.

Celem projektu była aktywizacja środowiska młodzieżowego oraz zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu umożliwiły uczestnikom zapoznanie się z atrakcyjnymi pod względem przyrodniczo – krajobrazowym, kulturowym, i turystycznym obszarami na terenie LGR Kaszuby. W ramach projektu powstały karty z informacjami o obszarze LGR Kaszuby oraz prezentacje promujące region.
W realizację projektu zaangażowani zostali uczniowie z trzech szkół ponadgimnazjalnych z obszaru działania LGR Kaszuby: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.
W ramach projektu zrealizowano zajęcia szkoleniowo – warsztatowe. Utworzone zostały następujące sekcji:
• Sekcja turystyki wodnej, polegająca na poznawaniu walorów szlaków wodnych podczas 3 spływów kajakowych;
• Sekcja dziedzictwa kulturowego, polegająca na poznawaniu zabytków, miejsc oraz obiektów o dużym znaczeniu historycznym, patriotycznym i kulturowym, podczas 3 wyjazdów studyjnych;
• Dwie Sekcje przyrodniczo – krajobrazowe, polegające na poznaniu walorów przyrodniczo – krajobrazowych podczas 3 wypraw pieszych.
Po przeprowadzonych zajęciach odbywały się warsztaty animacyjne, podczas których młodzież pracowała nad kartami informacyjnymi o ciekawostkach z obszaru LGR Kaszuby. Przedstawiciele każdej z sekcji wystąpili także na sesjach rady gminy, podczas których zaprezentowali efekty swej pracy.
Ostatnim etapem projektu było spotkanie podsumowujące, na które przybyli przedstawiciele wszystkich czterech sekcji, gdzie zaprezentowali efekty swej pracy, a także mieli możliwość wymiany poglądów, doświadczeń, spostrzeżeń, opinii o zrealizowanym projekcie.
Łącznie w przedsięwzięciu udział wzięło 64 uczniów i 8 nauczycieli.

S22BW-416092012240