Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ANKIETY MONITORUJĄCE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z paragrafem 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”, udostępniamy Państwu formularze ankiet monitorujących. Zebrane informacje będą służyć do oceny stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz stopnia zadowolenia z doradztwa prowadzonego przez biuro LGR Kaszuby.

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ KASZUBY

ANKIETA MONITORUJĄCA DORADZTWO REALIZOWANE PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ KASZUBY