Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie z zakresu wdrażania i rozliczania operacji, które uzyskały dofinansowanie za pośrednictwem LGR Kaszuby w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. W trakcie spotkania omówione zostaną wszelkie nurtujące Państwa kwestie umożliwiające sprawne przeprowadzenie procesu rozliczania się z pozyskanych środków.
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Z uwagi na powyższe prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zagadnień, pytań, kwestii wymagających wyjaśnienia, jakie powinny zostać omówione na w/w spotkaniu.

Termin szkolenia: 15.06.2018 r. godzina 9:30
miejsce: siedziba Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby w Chmielnie

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 13.06.2018 r.,  pod numerem telefonu: 58 684 35 80, +48 530 530 733 lub mailowo: biuro@lgrkaszuby.pl.